Лечение рака простаты
UA

Відтепер доктор медичних наук - д.м.н. Олександр Стаховський

22.09.2021

22 вересня 2021 р. в Національному інституті раку  пройшов захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Олександра Стаховського на тему «Оптимізація тактики комбінованого лікування інвазивних форм раку сечового міхура».

Рак сечового міхура займає до 72 % серед усіх новоутворень сечової системи. — написав у своїй рецентіх опопент, д.м.н., проф. Олексій Колеснік. — Особливої уваги заслуговує поширеність патології та її тенденція до зростання в промислово-розвинутих країнах світу здебільшого серед осіб молодого, працездатного віку.

В представленій для рецензії роботі, вперше у клінічній практиці запропонований принципово новий підхід до тактики лікування хворих з місцево-поширеним або метастатичним раком сечового міхура (РСМ), який передбачає виконання циторедуктивного оперативного лікування (циторедуктивної цистектомії) з послідуючою системною ПХТ.

Згідно отриманим результатам, циторедуктивна цистектомія є профілактичним заходом розвитку загрозливих для життя ускладнень місцево-поширеного РСМ, серед яких є профузна кровотеча, уретерогідронефроз та хронічна ниркова недостатність, та створює позитивні умови для проведення комплексного лікування, і тим самим, покращує показники виживаності пацієнтів.

Саме тому дисертація Стаховського О.Є. є, безсумнівно, сучасною і актуальною. — підсумував професор Колеснік О.П. , завідувач кафедри онкології та онкохірургії Запорізького державного медичного університету МОЗ України.

Більш детально про роботу можна ознайомитись за цими лінками:

автореферат

Відгук завідувача кафедри онкології та онкохірургії Запорізького державного медичного університету МОЗ України, доктора медичних наук, професора Колеснік О.П.